7 тонн менеджмента
РусскийEnglishУкраїнська
Головна
Новини
Група компаній
Продукти та послуги
Семінари та тренінги
Партнерам
Кар’єра
Контакти

Тренінг «Розширений практикум зі сучасних технологій організаційно-функціонального проектування»

Призначення тренінгу

Семінар призначений для керівників і фахівців IT-служб і підрозділів розвитку, яким необхідно інтенсивно й ефективно застосовувати технології організаційно-функціонального проектування у своїй роботі. На відміну від дводенного семінару, даний тренінг передбачає інтенсивні практичні заняття в режимі «граючого тренера», виконання аудиторією і наступний ретельний розбір складних завдань, а також глибоке занурення в специфіку моделювання і розгляд численних нюансів застосування нотацій IDEF.

Кожен слухач, сумлінно й активно прийняв участь у п'ятиденній програмі навчання, володіє всіма необхідними знаннями і практичними навичками для початку інтенсивної роботи в проектах організаційного проектування будь-якої складності.

Тренери

Авторами і тренерами виступають топ-менеджери групи компаній «Верников и Партнеры» Гєннадій Вєрніков і Віктор Лук'янов, що мають багаторічний практичний досвід застосування стандартів сімейства IDEF у масштабних проектах Управління організаційними і функціональними змінами. Автори семінару внесли значний вклад у розвиток традицій застосування стандартів організаційного проектування в Росії та СНД. Перші публікації Гєннадія Вернікова, присвячені нотаціям сімейства IDEF були представлені широкій аудиторії в 1996 році та були в той момент єдиними російськомовними джерелами інформації на дану тему.

Програма тренінгу

День Години Пункти програми семінару
Перший навчальний день (семінар) 09:30—09:40 Вступ. Знайомство з курсом семінару-практикуму
09:40—10:00 Найбільш розповсюджені омани про IDEF0
10:00—10:15 Методологія SADT. Історія виникнення і розвитку
10:15—11:00 Стандарт функціонального моделювання IDEF0. Якісні характеристики, терміни і визначення.
11:00—11:30 Кава-брейк.
11:30—12:50 Стандарт функціонального моделювання IDEF0. Синтаксис і семантика.
12:50—13:00 Інструменти, що застосовуються при IDEF0-моделюванні
13:00—14:00 Обід.
14:00—15:30 Типовий приклад IDEF0-моделювання: «Наймати співробітника на роботу».
15:30—16:00 Кава-брейк.
16:00—16:30 Діаграми технологічних процесів. Синтаксис і семантика IDEF3.
16:30—17:00 Діаграми потоків даних. Синтаксис і семантика DFD.
17:00—17:20 Моделі «AS-IS», «TO-BE» і TSM.
17:20—17:30 Каркас діаграм: поля каркасу і їхнє призначення.
Другий навчальний день
(практикум побудови IDEF0-моделі
«Як є» для аналізу і формалізації БП)
09:30—09:45 Підготовка до моделювання процесу: вибір процесу й узгодження границь його моделі.
09:45—10:30 Збір і обробка інформації про процес для побудови його функціональної моделі «Як є».
10:30—11:00 Побудова контекстної діаграми і діаграми верхнього рівня. Принципи і підходи, що визначають концепцію моделі і її відповідність обраній точці зору на процес.
11:00—11:30 Кава-брейк
11:30—13:00 Побудова декомпозицій IDEF0-моделі обраного процесу.
13:00—14:00 Обід.
14:00—14:45 Побудова декомпозицій IDEF0-моделі обраного процесу (продовження).
14:45—15:30 Побудова декомпозицій у стандартах IDEF3 і DFD.
15:30—16:00 Кава-брейк.
16:00—16:30 Формування специфікацій до IDEF0-моделі.
16:30—17:00 Підведення підсумків дня: типові підходи й ускладнення при IDEF0-моделюванні.
17:00—17:30 Відповіді на питання слухачів семінару-практикуму.
Третій навчальний день
(практикум побудови IDEF0-моделі
для оцінки функціональності
засобів автоматизації)
09:30—09:45 Підготовка до моделювання процесу, виконуваного з застосуванням засобів автоматизації: вибір процесу й узгодження границь його моделі.
09:45—10:30 Збір і обробка інформації про процес для побудови його функціональної моделі «Як є». Застосування методів збору інформації про автоматизовані процедури.
10:30—11:00 Побудова контекстної діаграми і діаграми верхнього рівня. Принципи і підходи, що визначають концепцію моделі і її відповідність обраній точці зору на процес, виконувані з застосуванням засобів автоматизації.
11:00—11:30 Кава-брейк
11:30—13:00 Побудова декомпозицій IDEF0-моделі обраного процесу.
13:00—14:00 Обід.
14:00—14:45 Побудова декомпозицій IDEF0-моделі обраного процесу (продовження).
14:45—15:30 Побудова декомпозицій у стандартах IDEF3 і DFD.
15:30—16:00 Кава-брейк.
16:00—16:30 Формування специфікацій до IDEF0-моделі.
16:30—17:00 Підведення підсумків дня: типові підходи й ускладнення при IDEF0-моделюванні з метою оцінки функціональності засобів автоматизації.
17:00—17:30 Відповіді на питання слухачів семінару-практикуму.
Четвертий навчальний день
(практикум побудови IDEF0-моделі
«Як повинно бути» для розробки
і формалізації БП)
09:30—09:45 Підготовка до моделювання процесу: вибір процесу для розробки й узгодження меж його моделі.
09:45—10:30 Збір і обробка інформації про майбутній процес для побудови його функціональної моделі «Як повинне бути». Застосування особливих методів збору інформації про концепцію і деталі майбутнього процесу.
10:30—11:00 Побудова контекстної діаграми і діаграми верхнього рівня. Принципи і підходи, що визначають концепцію моделі і її відповідність обраній точці зору на майбутній процес.
11:00—11:30 Кава-брейк
11:30—13:00 Побудова декомпозицій IDEF0-моделі о процесу, що розроблюється.
13:00—14:00 Обід.
14:00—14:45 Побудова декомпозицій IDEF0-моделі процесу, що розроблюється. (продовження).
14:45—15:30 Побудова декомпозицій у стандартах IDEF3 і DFD.
15:30—16:00 Кава-брейк.
16:00—16:30 Формування специфікацій до IDEF0-моделі «Як повинно бути».
16:30—17:00 Підведення підсумків практикуму: типові підходи й ускладнення при IDEF0-моделюванні «Як повинно бути»
17:00—17:30 Відповіді на питання слухачів семінару-практикуму.
П'ятий навчальний день
(підсумковий семінар)
09:30—11:00 Відмінності в побудові IDEF0-моделі «Як повинно бути» при розробці принципово нового для компанії процесу і проведенні реінжиніринга існуючих процесів.
11:00—11:30 Кава-брейк
11:30—13:00 Формування TSM — моделі трансформації системи.
13:00—14:00 Обід.
14:00—15:30 Методи і прийоми організації і ведення проектів з функціонального моделювання процесів
15:30—16:00 Кава-брейк.
16:00—16:30 Підведення підсумків семінару-практикуму.
16:30—17:30 Відповіді на питання слухачів. Закріплення пройденого матеріалу.

Результати семінару

По закінченні семінару його слухачі:

 • Цілком володіють синтаксисом і семантикою стандартів IDEF0, IDEF3 і DFD.
 • Мають глибокі знання про технології управління проектами організаційно-функціонального проектування.
 • Мають практичні навички використання спеціалізованого програмного забезпечення для розробки моделей на рівні досвідченого користувача.
 • Уміють читати, розробляти і узгоджувати IDEF0-моделі (з декомпозиціями в IDEF3 і DFD) в обсязі, необхідному для ефективної роботи в масштабному проекті управління змінами.
 • Мають практичні навички самостійної побудови трьох різних IDEF-моделей, в т.ч.:
  • Модель «Як є» (As-Is) для опису, аналізу і формалізації діючого бізнес-процесу;
  • Модель «Як є» (As-Is) для оцінки відповідності функціональності автоматизованих засобів, що обслуговують ІС, потребам Компанії;
  • Модель «Як повинно бути» (To-Be) для розробки і формалізації нового бізнесу-процесу.
 • Одержують сертифікат про отримані знання і навички.

Чим цей тренінг відрізняється від інших?

Основним напрямком Групи Компаній «Верников и Партнеры» є надання широкого спектра послуг у сфері управлінського, фінансового і банківського консалтингу. Наш досвід проведення проектів у сфері управління організаційними змінами показує, що відсутність достатніх знань і навичок у сфері технологій організаційного проектування в керівників і фахівців являє собою значний ризик у випадку початку проекту реінжинірингу будь-якого масштабу.

Більше того, на наш жаль, практика показує, що більшість відомих нам семінарів з даної тематики надають слухачам тільки найбільш загальні знання, як правило, прив'язані до конкретного програмного продукту.

Відмінні властивості наших семінарів виглядають у такий спосіб:

 • наші тренери мають багатий досвід практичного застосування технологій організаційного проектування з 1995 року і є визнаними експертами в даній сфері;
 • наші семінари спрямовані на створення структурованих знань і практичних навичок, які слухачі відразу можуть почати застосовувати у своїй практиці;
 • значну частину семінарів ми присвячуємо управлінню проектом побудови організаційно-функціональних моделей. Знань тільки про графічну мову і логіку застосування IDEF, якими зазвичай обмежуються, завідомо недостатньо для ефективного застосування нотації;
 • ми ніяк не зв'язані ні з якими з виробників програмного забезпечення і наші тренінги не мають мети просування того, або іншого програмного продукту;
 • наші семінари є одним із елементів формування нашого професійного іміджу, тому ми забезпечуємо найвищу якість матеріалу і форми його подачі;
 • при вартості семінарів не вище, ніж в інших організаторів, ми працюємо з малими аудиторіями до 15 чоловік. Це забезпечує високий рівень взаємодії зі слухачами і якісні практичні заняття;
 • кожен слухач, сумлінно й активно прийняв участь у п'ятиденній програмі навчання, володіє всіма необхідними знаннями і практичними навичками для початку інтенсивної й ефективної роботи в проектах організаційного проектування будь-якої складності;
 • ви ніколи не побачите реклами наших тренінгів серед численного щоденного спаму спеціалізованих компаній-організаторів. Ми цінуємо час наших замовників.

Параметри і вартість тренінгу

Тривалість семінару — 40 академічних годин (5 днів по 8 ак. год.) з перервами на Кава-брейки й обід.

Планована чисельність навчальної групи — 12—15 слухачів.

Всі учасники семінару забезпечуються докладними роздавальними матеріалами.

Вартість участі одного слухача — 850 $ (ПДВ не сплачується). При участі групи слухачів від однієї компанії, надається знижка. При проведенні семінару для керівників і фахівців одного підприємства, знижка може досягати 50%. Оплата здійснюється в рублях за курсом ЦБ на день оплати.

Відгук про семінар

Групою Компаній «Верников и Партнеры» було проведено навчання керівництва і фахівців ВАТ «Ростелеком» стандартам опису бізнес-процесів. Метою навчання було в стислий термін дати керівництву і персоналові філії ВАТ «Ростелеком» навички читання IDEF і DFD діаграм для наступної участі в проекті обстеження.

Навчання проходило в умовах взаєморозуміння слухачів і тренера. Люди жваво брали участь в обговореннях прикладів використання стандарту, що вже в процесі навчання дозволило їм більш широко подивитися на бізнес-процеси, у яких вони задіяні, і навіть зробити попередні висновки по їх зміні.

Таким чином, навчання персоналу можна вважати ефективним. Відгуки всіх слухачів про формат навчання і тренерів були позитивними.

Олєг Швєц,
Керівник проекту,
ВАТ «Ростелеком»

Пошук

Пошук

Авторизація

Логін

Пароль

Зареєструватись

Забули пароль?

Вверх
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
Дизайн и программное обеспечение — ЭЛКОС (ELCOS)